Investeringen in haveninfrastructuur - 2014

Het Havenbedrijf Gent staat in voor de aanleg en het onderhoud van de haveninfrastructuur. Het investeert in 2014 voor 19 miljoen euro in de uitbouw en de herwaardering van de dokken, de inrichting van het bedrijventerrein Rieme-Noord en enkele wegenwerken. Daarnaast zorgt het Havenbedrijf voor heel wat onderhouds- en renovatiewerken. Verder participeert het ook nog in de aanleg van de koppelingsgebieden Doornzele-Noord en Rieme-Zuid. Zo weet de haven zich verder te ontwikkelen, kunnen de schepen vlot en veilig aan- en afmeren en worden de bedrijven tijdig bevoorraad.

HavenTV en overzicht investeringen

Dokken en kaaien

Kluizendok

 • De nieuwe spoorlijn tussen de containerterminal en de omgeving aan het Ovaal van Wippelgem (R4-West) wordt verder afgewerkt en in gebruik genomen.
 • De sporenbundel parellel met de R4-West wordt verder afgewerkt met bijkomende sporen en wissels. Nadien wordt de sporenbundel nog uitgebreid naargelang de behoeften van de bedrijven.
 • Bovenop het voormalige stort La Floridienne komt er een betonnen bevloering, aan de zuidkant van het Kluizendok. De werken worden in 2014 voorbereid, de uitvoering zal begin 2015 starten.

Moervaartkaai

 • Aan de Moervaart komt er een nieuwe kaaimuur, aan de noordkant. Over de ganse lengte van de huidige 1.000 meter lange kaai wordt er een nieuwe voor gebouwd.
 • De werken starten in de loop van de zomer van 2014 en zullen vermoedelijk duren tot eind 2015.

Rodenhuizedok

 • De steigers voor binnenvaartschepen in het Rodenhuizedok worden in het najaar verlengd. Zo kunnen ook grotere binnenvaartschepen er veilig en vlot aanleggen.
 • Ook wordt er extra verlichting en signalisatie voorzien.

Sifferdok

 • De bouw van collectoren voor de behandeling van het afval- en regenwater in deze zone wordt afgewerkt.
 • Op delen van de kaaien van het dok worden er nieuwe betonnen bevloeringen aangelegd.
 • Er worden ook fenders (stootkussens), wrijfhouten en (nieuwe) veiligheidsladders aan de kaaimuren geplaatst. Her en der dienen er betonherstellingen te gebeuren.
 • Deze werken starten in het najaar van 2014 en zullen duren tot eind 2015.

Bedrijventerrein Rieme-Noord

 • Het deel van het bedrijventerrein Rieme-Noord dat door het Havenbedrijf wordt beheerd (70 van de 100 hectare), werd al ingericht met de nodige wegen en rioleringen. De nutsvoorzieningen worden verder aangelegd en afgewerkt.
 • In 2015-2016 volgt dan de bouw van een ‘Hollands complex’: een brug over de R4-West die de verbinding maakt tussen de R4 en het bedrijventerrein.
 • Nadien wordt de tweede ontsluiting gerealiseerd: een weg tussen het bedrijventerrein en de weg langsheen het kanaal.
 • Dit bedrijventerrein wordt verder ontwikkeld met opslag- en distributieactiviteiten.

Wegenwerken

Geeraard Van den Daelelaan

 • De Geeraard Van den Daelelaan langsheen het Sifferdok wordt volledig heraangelegd (weg, afzonderlijk fietspad, spoorovergangen, nutsleidingen). De werken lopen van april tot in het voorjaar van 2015.
 • Er wordt in fasen gewerkt zodat de bedrijven en het Sifferdok steeds bereikbaar blijven.
 • Als het fietspad klaar is, zal er vervolgens in de aanpalende Göteborgstraat aansluitend een nieuw fietspad worden aangelegd.
 • Meer info.

Langerbruggekaai – verbindingsweg

 • Op de linkeroever komt er een nieuwe verbindingsweg van op de Langerbruggekaai naast de voormalige elektriciteitscentrale. Zo kunnen de bedrijven beter worden ontsloten en dient het verkeer niet door de nabij gelegen woonkern van Kerkbrugge/Langerbrugge te rijden.
 • De werken worden in 2014 voorbereid en starten op het terrein in 2015.

Langerbruggestraat/Imsakkerlaan

 • Er komt een nieuwe weg tussen de Langerbruggestraat en de Imsakkerlaan (nabij het Mercatordok), om de ontsluiting te verbeteren. De werken starten na de zomer 2014 en duren tot 2016.
 • Deze ontsluitingsweg is immers nodig bij de herinrichting van het kruispunt op de R4-Oost nabij Volvo Car Gent. Nadien volgt de heraanleg van de Langerbruggestraat, van aan de R4-Oost tot aan het veer van Langerbrugge.

Koppelingsgebieden

 • In 2014 werkt de Vlaamse Landmaatschappij verder aan 2 koppelingsgebieden die een buffer vormen tussen de woonkernen en de havenactiviteiten. Het Havenbedrijf participeert hierin samen met nog enkele partners.
 • Het gebied Doornzele-Noord wordt voorzien van onder meer een fietspad (langs de Vasco da Gamalaan) dat een verbinding met de woonkern van Doornzele maakt. Er komt ook een bosbuffer en een wandelpad. Dit wordt uitgevoerd in de tweede helft van 2014.
 • In het gebied Rieme-Zuid wordt er eind 2014 een bosbuffer aangeplant, ten noorden van de Avrijevaart.

Onderhoud en renovatie

 • In de dokken vinden er op diverse locaties bodenbeschermingswerken plaats alsook baggerwerken en ploegen (het gelijk trekken van de bodem).
 • 28 km kaaimuur wordt geïnspecteerd op corrosie.
 • Op diverse havenwegen worden de toplaag in asfalt en de wegmarkeringen vernieuwd. Er wordt waar nodig opnieuw groen aangeplant en rioleringen gereinigd.

Budget: 19 miljoen euro
Voor 2014 bedragen de geplande investeringen in totaal 15 miljoen euro. Het grootste deel daarvan komt van het Havenbedrijf. De Vlaamse overheid komt in de meeste projecten voor 20% tussenbeide. De haven kan in bepaalde gevallen ook rekenen op 10% steun van de Europese Unie. Voor de onderhoudswerken trekt het Havenbedrijf zelf nog eens 4 miljoen euro uit. Dit brengt voor 2014 het totale bedrag voor investeringen en onderhoud op 19 miljoen euro (zonder subsidies).

Strategisch plan
Deze investeringen, zowel op het water als op het land, liggen in het verlengde van het strategisch plan 2010-2020 van het Havenbedrijf. Duurzaam onderhoud en doordacht bouwen moeten ervoor zorgen dat de haven zich verder kan ontwikkelen, de schepen vlot en veilig kunnen aan- en afmeren en de bedrijven tijdig worden bevoorraad.

Investeringen Vlaamse overheid
Naast het Havenbedrijf is vaak ook de Vlaamse overheid opdrachtgever voor heel wat investeringen in het havengebied. Dit gebeurt via administraties zoals het Agentschap Wegen en Verkeer (voor werken op de R4), het Agentschap Maritieme Toegang (bij baggerwerken op het Kanaal bijvoorbeeld) of Waterwegen & Zeekanaal (onder meer wanneer het om de bruggen van Meulestede of Zelzate gaat).