Naar inhoud

Nieuws

 • Digitale vrachtwagensluis moet verkeersleefbaarheid in Zelzate verhogen

  Op maandag 18 augustus 2014 werd een digitale vrachtwagensluis in Zelzate officieel in gebruik genomen en werd de start van een aantal handhavingsacties aangekondigd. Op de R4/Kanaalstraat tussen Zelzatebrug en de R4/Tractaatweg - een drukke verkeersader voor verkeer van en naar de Gentse haven - wordt een hoogtebeperking van 3 meter ingesteld. De bedoeling is om zo de verkeersleefbaarheid en bereikbaarheid van de bedrijven in en rond Zelzate te verhogen.

  Lees meer
 • Openbaar onderzoek over inrichting koppelingsgebied Rieme-Noord: infovergadering op dinsdag 2 september

  De Vlaamse Landmaatschappij (VLM) werkt plannen uit voor de koppelingsgebieden in de Gentse haven. Dit zijn gebieden die de woonkernen en de industriegebieden met elkaar verbinden en bovendien op termijn een belangrijke bufferende functie zullen hebben. De voorbije jaren werden plannen opgemaakt voor de koppelingsgebieden in Desteldonk (grondgebied Gent) en voor Doornzele en Rieme in Evergem. De voorbije maanden werd ook een voorstel van inrichtingsplan opgemaakt voor het koppelingsgebied Rieme-Noord. Op 2 september 2014 wordt er hierover een infovergadering georganiseerd in Evergem.
  Lees meer
 • Breid uw kennis over het beheer van havens uit: volg de vorming Havenbeheer - inschrijven tot 10 oktober 2014

  Havenbeheerders werken binnen een sterk competitieve omgeving, waarin concurrentie van andere havens, vervoersvolume, beschikbare ruimte en infrastructuur, nautische toegang, hinterlandverbindingen, natuur en landschap, beleid en interne organisatie de belangrijkste succesfactoren zijn. In de permanente vorming Havenbeheer worden deze elementen overzichtelijk behandeld en toegelicht in 6 modules, zodat de deelnemer een mooi beeld krijgt van waar autonome havenbedrijven rekening mee moeten houden om hun haven verder te ontwikkelen. Deze opleiding wordt georganiseerd door het Maritiem Instituut van de Universiteit Gent in nauwe samenwerking met het Havenbedrijf Gent.

  Lees meer
 • Nieuwe Budabrug vaart van Gentse haven naar Kortrijk

  Op donderdag 7 augustus 2014 vertrekt de nieuwe Budabrug vanuit de Gentse haven richting Kortrijk. De brug werd gemaakt door het metaalconstructiebedrijf Aelterman aan het Kluizendok. Het spectaculaire transport verloopt volledig via de waterweg. Aelterman zorgt regelmatig voor niet-alledaagse vrachten in de haven van Gent.

  Lees meer
 • Stap vooruit in locatieonderzoek nieuwe Meulestedebrug

  Op de plaats van de huidige Meulestedebrug in Gent komen in de toekomst twee aparte bruggen naast elkaar. Dat is beslist op een overleg met alle betrokken partijen. Dat vernam het Havenbedrijf Gent van waterwegbeheerder Waterwegen en Zeekanaal NV. W&Z zal de komende weken de twee resterende scenario’s verder verfijnen zodat er zo snel mogelijk consensus kan komen over het nieuwe concept. Meulestedebrug is een belangrijke verbinding voor de wegen rondom de Gentse haven.

  Lees meer
 • Werken aan de Geeraard Van den Daelelaan in Gentse haven: tijdelijk geen doorgaand verkeer mogelijk

  In de haven van Gent wordt sedert maart de Geeraard Van den Daelelaan volledig heraangelegd. Van 5 augustus tot oktober 2014 is er in deze laan geen doorgaand verkeer mogelijk. Nieuwe wegomleggingen loodsen het verkeer naar de bedrijven nabij het Sifferdok.

  Lees meer
 • De haven van Gent is conferentiepartner van ‘Biofuels International Conference’ in Gent

  Van 24 tot en met 25 september 2014 vindt in hartje Gent de 7de Biofuels International Conference plaats. Deze bijeenkomst van biobrandstofproducenten uit de hele wereld biedt een uitstekende mogelijkheid om de uitdagingen voor deze steeds veranderende industrie te bespreken. De haven van Gent is als partner verheugd dat deze internationale conferentie in Gent plaatsvindt. De sector van de biobrandstoffen is immers van groot belang voor de Gentse haven.

  Lees meer
» Alle nieuws Nieuwsbrief RSS Feed