naar top
Port of Ghent

Haven van Gent kent lichte daling in de eerste 3 maanden van 2012

De Gentse haven boekte in het eerste kwartaal van 2012 een totale goederenoverslag van 12 miljoen ton. Gent kent hiermee een lichte daling tegenover dezelfde periode vorig jaar, maar zit wel op hetzelfde niveau als 2010, het tweede beste jaar ooit.

Met een totale overslag via zeevaart en binnenvaart van afgerond 12 miljoen ton noteerde Gent 750.000 ton minder dan in het eerste kwartaal van vorig jaar, of een daling van 5,8%. 2011 was dan ook het beste jaar ooit. Het kende een zeer sterk begin, volgend op het stevige einde van 2010.

In het eerste kwartaal kent de goederenoverslag via zeevaart met een totaal van 6,2 miljoen ton een daling van 13% in vergelijking met dezelfde periode in 2011. Maar het eerste kwartaal van het recordjaar 2011 was dan ook een van de hoogste ooit.

Voor zeevaart tekent Gent de eerste drie maanden wel een maandgemiddelde op van 2 miljoen ton – op zich een mooi resultaat. In januari en februari valt er een aarzelende start te bespeuren, maar in maart zit de overslag per zeevaart terug op peil.

De binnenvaart boekt 5,8 miljoen ton goederenoverslag. Met een stijging van 3,4% blijft de binnenvaart het goed doen in Gent.

Havenbedrijf tevreden
Het Havenbedrijf Gent is tevreden met deze totale goederenoverslag van 12 miljoen ton voor het eerste kwartaal, zeker in het licht van de wereldwijde economische crisis. Hiermee wordt immers aangesloten op het niveau van 2010, met 48 miljoen ton het tweede beste jaar ooit. Na enkele mindere maanden lijkt de zeevaart zich op het einde van het eerste kwartaal te herpakken. De binnenvaart doet het nog steeds goed. Bovendien boden tal van bedrijven recent nog op de Jobbeurs 1.500 vacatures aan. Dit zijn tekenen dat de Gentse haven globaal beschouwd op peil blijft.

Goederensoorten via zeevaart en binnenvaart
Bij de goederenoverslag via zeevaart doen de landbouw- en voedingsproducten het goed. Petroleum en petroleumproducten, ertsen, bouwmaterialen (zand), zout alsook vaste minerale brandstoffen gaan achteruit. Meststoffen blijven op hetzelfde niveau.

Voor de binnenvaart behoren meststoffen en producten van de metaalindustrie tot de stijgers. Onder meer landbouwproducten, petroleum en petroleumproducten kennen een lichte groei. Voedingsproducten en chemische producten behoren tot de dalers.

Gepubliceerd op woensdag 04 april 2012
Nieuwsoverzicht