naar top
Port of Ghent

Havenbedrijf Gent behaalt opnieuw Milieucharter

Op donderdag 7 juni 2012 mocht het Havenbedrijf Gent het Milieucharter in ontvangst nemen. Hiermee werd het door Voka - Kamer van Koophandel Oost-Vlaanderen en de Provincie Oost-Vlaanderen opnieuw geprezen voor de talrijke milieu-initiatieven die het in 2011 realiseerde. Het is reeds de derde maal dat het Havenbedrijf het Milieucharter behaalt. Ook voor 2012 staan er heel wat acties op het programma in het havengebied en bij het Havenbedrijf.

Het Milieucharter is een initiatief van Voka - Kamer van Koophandel Oost-Vlaanderen en de Provincie Oost-Vlaanderen. Het stimuleert bedrijven tot een actief milieubeleid dat verder gaat dan wat de wetgever verlangt. Ook bij deze derde kandidatuurstelling ziet het Havenbedrijf zijn milieu-acties gehonoreerd.

De zorg voor het milieu behoort immers tot het dagelijkse beleid van het Havenbedrijf: zowel bij de verdere ontwikkeling van de Gentse haven als bij het Havenbedrijf zelf. Duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen staan hierbij centraal.

Het actieplan 2012 voor het Milieucharter van het Havenbedrijf omvat 11 acties, heel wat meer dan de minimum 4 verplichte. Dit jaar staan energie, lawaai/licht, gevaarlijke stoffen/preparaten en inkoop/investeringen centraal, naast de algemene thema’s milieubeleid en milieuzorg.

Acties in de haven
Als beheerder van de haven voorziet het Havenbedrijf de volgende acties voor het hele havengebied:

 • Er wordt een studie uitgevoerd om het energieverbruik en de CO2-emissies van bedrijven per sector in beeld te brengen in samenwerking met POM Oost-Vlaanderen.
 • Er wordt werk gemaakt van een Masterplan Verlichting Gentse Kanaalzone: een onderzoek naar duurzame en architecturale verlichting in het havengebied zoals de verlichting van wegen en opvallende gebouwen.
 • Het behalen van het specifieke milieucertificaat voor havens uitgereikt door de European Sea Ports Organisation. ESPO vertegenwoordigt de havenautoriteiten, havenverenigingen en -administraties van de zeehavens in de lidstaten van de Europese Unie en Noorwegen.

Acties bij het Havenbedrijf
Bedrijfsintern onderneemt het Havenbedrijf de volgende acties:

 • Het Havenbedrijf vermindert het verbruik van water en energie en de afvalproductie.
 • De medewerkers worden aangezet om in hun dagelijkse werking milieubewust te handelen: onder meer rond carpoolen, papierverbruik, verlichting en afvalinzameling.
 • Er wordt een milieu-opleidingsprogramma uitgewerkt voor technische medewerkers en onderhoudsmedewerkers die werkzaam zijn in het havengebied: onder meer over hoe omgaan met oliebestrijding en afval.
 • Het eigen gebruik van gevaarlijke stoffen wordt tegen het licht gehouden. Is het gebruik ervan wel echt nodig en bestaan er milieuvriendelijke alternatieven voor.
 • Aan de Graslei renoveert het Havenbedrijf het ‘Huis van de Vrije Schippers’ om er een Havenhuis van te maken. Bij de keuze van de architect wordt er met duurzaamheidsaspecten rekening gehouden.
 • Er  wordt onderzocht op welke manier het concept Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen binnen het Havenbedrijf vorm kan krijgen.
 • Duurzaam aankopen.
 • Vorig jaar werd er een energie-audit uitgevoerd op het administratiegebouw van het Havenbedrijf. Dit gebouw bestaat uit een oud gedeelte en een nieuw gedeelte dat het eerste passiefkantoorgebouw van België was. Er zal worden onderzocht welke voorgestelde energiereducerende maatregelen er kunnen worden toegepast op het oude deel en welke aanpassingen er aan het nieuwe gedeelte kunnen gebeuren.

Bedrijven in de haven
Het Havenbedrijf is verheugd dat van de 52 bekroonde Oost-Vlaamse bedrijven er 13 actief zijn in en rond de Gentse haven. Deze bedrijven uit diverse sectoren zoals metaal en staal, automobiel, bouw, chemie, afval, transport en logistiek staan samen voor tientallen, uiteenlopende acties die het milieu ten goede komen.

Het betreft Aelbrecht-Maes, ArcelorMittal Gent, Benteler Automotive Belgium, CBR Cementbedrijven, Dynea, Havenbedrijf Gent, Honda Europe, OVMB Oost-Vlaams Milieubeheer, Plastal, Tailormade Logistics & Transport Group, Transport Mervielde – Van Heesvelde, Victor Buyck Steel Construction afdeling Wondelgem, Volvo Cars Gent.

Gepubliceerd op vrijdag 08 juni 2012
Nieuwsoverzicht