naar top
Port of Ghent

Goederenoverslag in haven van Gent op zelfde peil in tweede kwartaal van 2012

De Gentse haven boekte in het tweede kwartaal van 2012 een totale goederenoverslag van 13 miljoen ton. Gent registreert hiermee een stijging van 1% ten opzichte van dezelfde periode van vorig jaar. Hiermee houdt Gent hetzelfde peil aan.

Met een totaal goederenverkeer via zeevaart en binnenvaart van afgerond 13 miljoen ton noteerde Gent 135.000 ton meer dan in het tweede kwartaal van vorig jaar.

In de maanden april, mei en juni kent de goederenoverslag via zeevaart met een totaal van 6,9 miljoen ton een lichte daling van 1,8% in vergelijking met dezelfde periode in 2011. De binnenvaart boekt 6,1 miljoen ton goederenoverslag. Met een stijging van 4,5% blijft de binnenvaart in Gent ook tijdens het tweede kwartaal groeien.

Havenbedrijf blijft alert
Gezien de huidige economische conjunctuur is het Havenbedrijf Gent tevreden met deze totale goederenoverslag van 13 miljoen ton voor het tweede kwartaal. Voor de eerste zes maanden komt hiermee het totale goederenverkeer op 25 miljoen ton. Dit ligt in het verlengde van de 24,1 miljoen ton in deze periode voor 2010 en de 25,5 miljoen ton voor dezelfde maanden in 2011.

Het Havenbedrijf blijft evenwel alert voor de overslag gedurende de komende maanden. Voor de eerste zes maanden noteert Gent voor de overslag via zeevaart immers een daling van 7%. Dit is enerzijds het gevolg van een verzwakking in de bouw- en transportsector. Anderzijds worden er ook meer goederen van zeeschepen op binnenvaartschepen overgeladen alvorens ze door de sluis in Terneuzen gaan. Dit is dus een gevolg van de schaalvergroting van de schepen en de sluis die te klein is. De binnenvaart boekt over de eerste zes maanden een groei van bijna 4%.

Goederensoorten via zeevaart en binnenvaart
Bij de goederenoverslag via zeevaart stijgen de landbouw- en voedingsproducten fel. De overslag van ijzererts en bouwmaterialen (zand) daalt. Voor de binnenvaart behoren ijzererts en schroot tot de stijgers. De overslag van kerosine is afgenomen.

Gepubliceerd op woensdag 04 juli 2012
Nieuwsoverzicht