Strategisch plan Havenbedrijf Gent 2010 - 2020

Samen groeien naar duurzame welvaart

Het Havenbedrijf Gent bouwt met zijn strategisch plan 2010 - 2020 verder aan de toekomst van de Gentse haven. 10 jaar na zijn oprichting heeft het de ambitie om ‘meer’ haven te zijn. Economische groei staat voorop, net als de realisatie van een nieuwe grotere zeesluis in Terneuzen. Het Havenbedrijf plant de groei binnen het huidige havengebied, in samenwerking met alle betrokkenen en volgens de principes van maatschappelijk verantwoord ondernemen. Het neemt hierbij zijn rol als havenregisseur op om de haven verder te ontwikkelen. Het Havenbedrijf wil iedereen supporter maken van de haven van Gent om samen te groeien naar duurzame welvaart. Het ontwikkelt hiervoor de haven verder tot een multimodaal logistiek platform.

Economische groei
Het socio-economisch belang van de haven voor de Gentse en de Vlaamse regio kan nauwelijks worden overschat. 72.000 mensen hebben een job in of rond de haven in meer dan 300 bedrijven. Economische groei is hierbij een noodzakelijke voorwaarde. Het Havenbedrijf streeft naar diversificatie van de activiteiten, kiest voor de versterking van de bestaande industrieën en zet vooral in op markten met een groot groeipotentieel.

In 2020 wil de Gentse haven nog steeds de zeehaven zijn met de grootste biobrandstof-cluster in Europa. Tegen dan worden de distributieclusters rond voeding, bouwmaterialen en biomassa verder ontwikkeld. Naast een aantal regionale distributiecentra worden minstens nog één nieuw Europees distributiecentrum aangetrokken en ook twee nieuwe activiteitenclusters waarin binnenvaart en zeevaart centraal staan.

Daarnaast wil de haven haar ambitie op het vlak van containertrafieken waarmaken met een groei tot 300.000 TEU in 2020 via short sea verkeer en binnenvaart.

Dit leidt ertoe dat de haven tegen 2020 jaarlijks een maritieme goederenoverslag van 30 miljoen ton optekent; via binnenvaart wordt op een overslag van 20 miljoen ton gerekend.

De haven blijft ijveren voor een nieuwe, grotere zeesluis in Terneuzen. De realisatie hiervan is een belangrijke voorwaarde om de ambities van de haven waar te maken. En om Gent uit te bouwen als distributiedraaischijf voor Oost- en West-Vlaanderen, voor Noord- en Oost-Frankrijk en Europa, zowel via het spoor als via de binnenvaart.

Duurzaam ruimtelijk beheer
Deze economische groei wordt ook mogelijk gemaakt door een goed ruimtelijk beheer van het havengebied. Het Havenbedrijf Gent treedt hierbij op als duurzame vormgever. Maar ook op dit vlak is de realisatie van een nieuwe, grotere zeesluis in Terneuzen een belangrijke voorwaarde om deze ambities waar te maken. Het Havenbedrijf Gent ontplooit dan ook alle mogelijke initiatieven om deze zeesluis te realiseren.

Tegen 2020 kan daardoor het Kluizendok volledig infrastructureel uitgebouwd en operationeel zijn. Daar wordt 80 hectare ingevuld door de biobased chemiesector. 

Binnen het hele havengebied streeft het Havenbedrijf naar een groepering van activiteiten en de logische aanpak van de bestaande brownfieldprojecten. In het oude havengedeelte wordt 25% van de huidige ruimte extra benut door er efficiënter mee om te springen. Elders in het havengebied wordt 60 hectare verder ontwikkeld tot watergebonden terreinen en wordt er nog 150 hectare in concessie gegeven voor havengebonden activiteiten.

Naast het behoud van de bestaande industriële activiteiten wil het Havenbedrijf de haven verder uitbouwen tot een logistiek platform. Tegen 2020 dient daarbij 35% van het goederenvervoer over de weg te gaan, 50% via binnenvaart en 15% over het spoor. Extra aandacht hierbij gaat naar een vlot en veilig verkeer binnen het havengebied.

Het Havenbedrijf wil alle infrastructuur in het havengebied niet enkel efficiënt benutten. Het wil ook de levensduur ervan verlengen door het duurzaam te onderhouden en door doordacht te bouwen.

Maatschappelijk verantwoord ondernemen
Het Havenbedrijf kiest bij de verdere ontwikkeling van de haven voor de principes van maatschappelijk verantwoord ondernemen. Tegen 2020 wil het op dit vlak als haven en als Havenbedrijf een referentie zijn binnen de Europese havenwereld.

Daarnaast streeft het Havenbedrijf ernaar om de energie-efficiëntie van de economische activiteiten met 20% te verbeteren. Bij het toekennen van concessies zal niet enkel de economische meerwaarde en de ligging binnen het havengebied van belang zijn. Concessionarissen worden gestimuleerd om hun activiteiten op een duurzame wijze te ontwikkelen.

Het is immers de bedoeling om de leefbaarheid van de gehele havenzone én van de kanaaldorpen te blijven realiseren. Bovendien ijvert het Havenbedrijf voor de realisatie van 205 hectare natuurbehouddoelstellingen.

Samenwerking met alle belanghebbenden
Het Havenbedrijf voorziet de oprichting van een logistiek platform. Tegen 2020 dient dit te leiden tot een participatie of samenwerking met partners binnen en buiten het Gentse havengebied.

Economische groei vormt de kern van het strategisch plan van het Havenbedrijf Gent. Het Havenbedrijf ziet deze groei binnen het huidige havengebied en in samenwerking met alle belanghebbenden. Het wil iedereen supporter maken van de haven van Gent om samen te groeien naar duurzame welvaart.

Strategisch plan in pdf en gedrukte versie
Het strategisch plan kunt u hier onderaan downloaden.
Wenst u een gedrukt exemplaar te ontvangen, vul dan het aanvraagformulier in.

Te zien op www.havengent.be: Port of Ghent TV
Het strategisch plan kunt u hieronder ook in 3 reportages bekijken:


Foto: Tom D'Haenens