Betalingen

Bankrekeningnummers
Gelieve uw factu(u)r(en) te betalen via één van de onderstaande rekeningen en hierbij steeds gebruik te maken van de IBAN en BIC-codes. Op deze manier worden onnodige bankkosten vermeden voor beide partijen.

 • BNP Paribas Fortis Bank
  Oostakkerdorp 40
  9041 Oostakker
  België
  IBAN-code BE91 2900 3041 5076
  Swift (BIC) code: GEBABEBB
 • ING Bank
  Voormuide 9
  9000 Gent
  België
  IBAN-code BE80 3900 1608 4877
  Swift (BIC) code: BBRUBEBB
 • Belfius Bank
  Muidepoort 17
  9000 Gent
  België
  IBAN-code BE91 0910 0028 6076
  Swift (BIC) code: GKCCBEBB

Opgelet: de betaling van een factuur via een buitenlandse rekening of een buitenlandse instelling kan onkosten met zich meebrengen. Deze onkosten worden geweigerd door het Havenbedrijf en zijn ten laste van de betaler.

Indien u gebruik wenst te maken van automatische inningen van uw facturen dan kan dit aan de hand van een Europees Domiciliëringsmandaat – Business to Business. Dit formulier dient u aan te vragen via het volgende mailadres: thesaurie@havengent.be of telefonisch op het nummer +32 (0)9 250 97 12.

De Europese domiciliëring vervangt de Belgische domiciliëring en het Nederlandse Automatische incasso waarvan het Havenbedrijf in het verleden gebruikt maakte en kan gebruikt worden in het volledige Gemeenschappelijk Eurobetalingsgebied. Meer info kunt u terugvinden op de website www.sepabelgium.be.

BTW-nummer
Het BTW-nummer van het Havenbedrijf is BE 0218.843.678 - RPR Gent.

Info
Indien u nog vragen heeft, kunt u het Havenbedrijf contacteren tijdens de kantooruren op het nummer +32 (0)9 250 97 12 (Els Maenhout of Sven Van Lierde) of per e-mail: thesaurie@havengent.be.