Geschiedenis van het Havenbedrijf - rechtsvorm

Het Gemeentelijk Autonoom Bedrijf ‘Havenbedrijf Gent GAB’ werd opgericht door de Gemeenteraad van Gent op 29 juni 1999 in uitvoering van het decreet houdende het beleid en het beheer van de zeehavens van 2 maart 1999 (‘havendecreet’). Het bedrijf trad in werking op 1 januari 2000.

Autonoom gemeentelijk havenbedrijf
Op 27 maart 2008 werd het decreet van 1 februari 2008 tot wijziging van het havendecreet van 2 maart 1999 in relatie met het gemeentedecreet gepubliceerd. Dit decreet wijzigde de rechtsvorm van onder meer het Havenbedrijf Gent van een ‘autonoom gemeentebedrijf’ naar een ‘autonoom gemeentelijk havenbedrijf’ (agh). De reden hiervoor was dat de regelgeving rond de gewone autonome gemeentebedrijven niet meer aangepast was aan de specifieke situatie van de havenbedrijven. Die hebben immers unieke bevoegdheden en plichten.

Bijgevolg heeft men voor de gemeentelijke havenbedrijven een andere rechtsvorm gecreëerd, met name de ‘autonome gemeentelijke havenbedrijven’ (agh). Hierdoor dienden ook de statuten van het Havenbedrijf Gent te worden aangepast. De nieuwe statuten werden gepubliceerd in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 10 november 2008.

Nv van publiek recht
Op 1 januari 2014 veranderde de rechtsvorm van het Havenbedrijf in een 'nv van publiek recht'. Met deze beslissing kan het Havenbedrijf andere partners dan enkel de stad Gent als aandeelhouder laten toetreden tot het havenbestuur. Met name de buurgemeenten Evergem en Zelzate - waarover het havengebied zich uitstrekt - en de provincie Oost-Vlaanderen krijgen de mogelijkheid om deel uit te maken van het bestuur van de haven. Het geeft hen volwaardige medezeggenschap in het besturen van de haven. Bovendien kan het Havenbedrijf makkelijk participeren in investeringen in en buiten het havengebied en overgaan tot een kapitaalsverhoging.