Havengebied Gent: Gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan ‘Afbakening Zeehavengebied Gent – Inrichting R4-oost en R4-west’

Het Havenbedrijf Gent voorziet de verdere ontwikkeling en groei van de haven binnen het huidige havengebied. Dit is vastgelegd in het Gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan ‘Afbakening Zeehavengebied Gent – Inrichting R4-oost en R4-west’ (RUP).

Dit RUP werd op 15 juli 2005 definitief vastgelegd door de Vlaamse regering. Het plan geeft aan binnen welke afbakeningslijnen het Gentse zeehavengebied zich verder kan ontwikkelen. Het bepaalt daarnaast voor tien deelgebieden binnen het havengebied de gewijzigde bestemmingen en de inrichtingsvoorschriften: het gaat om nieuwe ruimte voor bedrijvigheid, landbouw en natuur. Tenslotte voorziet dit ruimtelijk uitvoeringsplan in de inrichting van de R4-oost en R4-west als primaire wegen.