Investeringen in haveninfrastructuur

Het Havenbedrijf Gent staat in voor de aanleg en het onderhoud van de haveninfrastructuur. Het investeert in de uitbouw en de herwaardering van de dokken, de inrichting van bedrijventerreinen en in wegenwerken. Daarnaast zorgt het Havenbedrijf voor heel wat onderhouds- en renovatiewerken. Verder participeert het ook in de aanleg van de koppelingsgebieden die dienen als buffer tussen de havenactiviteiten en de woonkernen. Zo weet de haven zich verder te ontwikkelen, kunnen de schepen vlot en veilig af- en ontmeren en worden de bedrijven tijdig bevoorraad.

Dokken en kaaien

Kluizendok

 • Er is een nieuwe spoorlijn aangelegd tussen de containerterminal (in uitbouw) en de omgeving van het Ovaal van Wippelgem (R4-West) waar het distributiecentrum 'WDPort of Ghent' wordt gebouwd.
 • Aan de zuidkant van het Kluizendok wordt bovenop het voormalige stort La Floridienne een betonnen bevloering aangelegd. Deze dient om de containerterminal verder uit te bouwen.
 • De werken worden tot in 2016 uitgevoerd.

Moervaartkaai

 • Aan de Moervaart wordt aan de noordkant een nieuwe kaaimuur gebouwd. Over de ganse lengte van de huidige 1.000 meter lange kaai wordt een nieuwe kaai voor de oude gebouwd.
 • De werken worden uitgevoerd tot in 2016.

Sifferdok

 • Op delen van de kaaien van het dok worden er nieuwe betonnen bevloeringen aangelegd.
 • Er worden ook fenders (stootkussens), wrijfhouten en (nieuwe) veiligheidsladders langs de kaaimuren geplaatst. Her en der dienen er betonherstellingen te gebeuren.
 • Deze werken worden uitgevoerd tot in 2017.

Schroot- en slakkenkaai

 • Het Havenbedrijf Gent bouwt een nieuwe schroot- en slakkenkaai.
 • De nieuwe 220 meter lange kaaimuur aan het Kanaal Gent-Terneuzen wordt gebouwd ten zuiden van de kaaimuur van ArcelorMittal.
 • De werken worden uitgevoerd in het najaar van 2016 en in 2017.

 

Bedrijventerrein Rieme-Noord

 • Het deel van het bedrijventerrein Rieme-Noord dat door het Havenbedrijf wordt beheerd (70 van de 100 hectare) werd al ingericht met de nodige wegen, rioleringen en nutsvoorzieningen.
 • De bouw van een ‘Hollands complex’ is aan de gang: een brug over de R4-West die de verbinding maakt tussen de R4 en het bedrijventerrein. Deze werken startten voor de zomer van 2016 en duren tot in 2017.
 • Nadien realiseert het Havenbedrijf Gent de tweede ontsluiting: een weg tussen het bedrijventerrein en de weg langs het Kanaal.
 • Dit bedrijventerrein wordt verder ontwikkeld voor opslag- en distributieactiviteiten.

 

Wegenwerken

Langerbruggekaai–verbindingsweg

 • Op de linkeroever komt er een nieuwe verbindingsweg van op de Langerbruggekaai naast de voormalige elektriciteitscentrale. Zo kunnen de bedrijven daar beter worden ontsloten en dient het verkeer niet door de nabijgelegen woonkern van Kerkbrugge/Langerbrugge te rijden.
 • De werken worden uitgevoerd van in het najaar 2016 tot medio 2017.

R4-Langerbruggestraat: kruispunt Volvo Car Gent

 • In oktober 2015 zijn de ingrijpende werken op de Kennedylaan/R4-Oost in Oostakker (Gent) van start gegaan. Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) bouwt een nieuw knooppunt aan de Langerbruggestraat ter hoogte van Volvo Car. Met dit nieuwe knooppunt verdwijnen twee gevaarlijke kruispunten op de Kennedylaan (R4-Oost).
 • Het kruispunt met de Langerbruggestraat (ter hoogte van Volvo Car) en het kruispunt met Wittewalle/Imsakkerlaan worden vervangen door een brug over de R4 met aan beide zijden van de R4 een rotonde.
 • Voor fietsers komt er een veilige fietsverbinding tussen Oostakker enerzijds en het veer (Langerbruggestraat) en de bedrijven aan de overzijde van de R4 anderzijds.
 • Het Agentschap bouwt ook geluidsschermen om de leefbaarheid in de nabije woonzones te beschermen.
 • De werken duren tot eind 2017 en zullen heel wat verkeershinder veroorzaken.
 • Meer informatie, plannetjes en vertalingen in het Frans, Duits en Engels over de werken en ook verkeersplannen vindt u op www.wegenenverkeer.be/Langerbruggestraat. U kunt zich daar ook inschrijven voor de digitale nieuwsbrief over deze werken.

Langerbruggestraat/Imsakkerlaan

 • Er komt een nieuwe weg tussen de Langerbruggestraat en de Imsakkerlaan om de ontsluiting van het Mercatordok te verbeteren. De werken startten medio 2016 en duren tot 2017.
 • Deze ontsluitingsweg is immers nodig bij de herinrichting van het kruispunt op de R4-Oost nabij Volvo Car Gent. Nadien volgt de heraanleg van de Langerbruggestraat van aan de R4-Oost tot aan het veer van Langerbrugge.

 

Koppelingsgebieden

 • Medio 2016 werd het eerste deel van de uitvoering van de koppelingsgebieden Doornzele-Noord en Rieme-Zuid afgerond. Een vrijliggend fietspad langs de Vasco da Gamalaan, een belangrijke bosbuffer in Doornzele en de bosbuffer ter hoogte van de vogelwijk in Rieme zijn afgewerkt. Langs het Molenvaardeken zal de natuurlijke oever verder kunnen ontwikkelen.
 • De Vlaamse Landmaatschappij zal in 2016 een inrichtingsplan opmaken voor het koppelingsgebied Rieme-Oost.
 • Afhankelijk van de uitvoering van de koppelingsgebieden Langerbrugge-Zuid, een deel van Kerkbrugge-Oost, Doornzele-Kanaalzijde en Sint-Kruis-Winkel-Zuid zullen in 2016 - na de afwerking van het technisch ontwerp – de bouwvergunningen worden aangevraagd. In 2017 start de uitvoering op het terrein. In Langerbrugge-Zuid en Doornzele-Kanaalzijde worden bufferende parken aangelegd met wandelpaden en recreatieve voorzieningen. In Kerkbrugge ligt de nadruk op het vervolledigen van een fietsverbinding tussen het veer van Langerbrugge en de Doornzelestraat. In Sint-Kruis-Winkel wordt een recreatieve lus gerealiseerd en worden de Oude Moervaartarm en omgeving heraangelegd.

 

Onderhoud en renovatie

 • In de dokken vinden er op diverse locaties bodembeschermingswerken plaats alsook bagger- en ploegwerken (het gelijktrekken van de bodem).
 • 28 km kaaimuur wordt geïnspecteerd op corrosie.
 • Op diverse havenwegen worden de toplaag in asfalt en de wegmarkeringen vernieuwd. Er wordt waar nodig opnieuw groen aangeplant en rioleringen worden gereinigd.

 

Strategisch plan 

Deze investeringen, zowel op het water als aan land, liggen in het verlengde van het strategisch plan 2010-2020 van het Havenbedrijf. Duurzaam onderhoud en doordacht bouwen moeten ervoor zorgen dat de haven zich verder kan ontwikkelen, de schepen vlot en veilig kunnen af- en ontmeren en de bedrijven tijdig worden bevoorraad.

 

Miljoenen aan investeringen

Het Havenbedrijf Gent betaalt het gros van de geplande investeringen die jaarlijks zowat 15 miljoen euro bedragen.

 

Investeringen Vlaamse overheid

Naast het Havenbedrijf is vaak ook de Vlaamse overheid opdrachtgever voor heel wat investeringen in het havengebied. Dit gebeurt via administraties zoals het Agentschap Wegen en Verkeer (voor werken op de R4), het Agentschap Maritieme Toegang (bij baggerwerken op het Kanaal bijvoorbeeld), Waterwegen & Zeekanaal (onder meer wanneer het om de bruggen van Meulestede of Zelzate gaat) en de Vlaamse Landmaatschappij (voor de koppelingsgebieden).