Milieurapport 2013

In 2013 bouwde het Havenbedrijf Gent een milieumanagementsysteem op, volgens de PERS-methodiek van ESPO (European Sea Ports Organisation). PERS staat voor Port Environmental Review System. Dit omvat een set richtlijnen ontworpen voor havens, door havens, om een milieumanagementsysteem te implementeren. Met behulp van deze PERS-methodiek werden de milieu gerelateerde doelstellingen uit het Strategisch plan 2010-2020 vertaald naar operationele milieudoelstellingen en werd er een concrete invulling gegeven aan het milieubeleid.

Er werd vertrokken vanuit een analyse van de bestaande milieusituatie in het havengebied en de identificatie van milieurisico’s. Om deze milieurisico’s te beperken en de milieukwaliteit te verbeteren, zijn milieudoelstellingen geformuleerd en werden concrete acties voorgesteld die uitgevoerd moeten worden in de periode 2014-2015. Op het einde van deze periode worden deze acties geëvalueerd om te bepalen in welke mate de doelstellingen gerealiseerd zijn. Deze evaluatie zal dan relevante inhoud opleveren om nieuwe doelstellingen en nieuwe acties te formuleren voor de volgende periode van 2 jaar.

Het milieurapport 2013 brengt de ‘nulsituatie’ in beeld (jaar 2013) en beschrijft op welke wijze het Havenbedrijf vorm geeft aan haar milieubeleid. Om de 2 jaar zal er opnieuw gerapporteerd worden over de vorderingen en de milieusituatie in het havengebied.