Missie

Het Havenbedrijf Gent creëert op een duurzame wijze welvaart en groei door de verdere ontwikkeling van de zeehaven tot multimodaal logistiek platform. Deze missie maakt deel uit van het Strategisch plan 2010-2020.

Met 3 perspectieven
Op basis van de missie hanteert het Havenbedrijf de volgende 3 perspectieven:

  • Maatschappelijk: het Havenbedrijf Gent maakt iedereen supporter van de haven door de visie op de havenontwikkeling ruim en actief kenbaar te maken en te promoten om zo een breed maatschappelijk draagvlak te realiseren en een maximale positieve betrokkenheid van alle belanghebbenden te bereiken.
  • Ruimtelijk: het Havenbedrijf Gent treedt op als duurzame vormgever: binnen het havengebied als beleidsmaker en buiten het havengebied (havengebonden) als medebeslisser.
  • Economisch: als incubator initieert, ontwikkelt, begeleidt en bevordert het Havenbedrijf Gent nieuwe multimodale concepten, projecten en watergebonden goederenstromen.