Poort tot Europa, multimodaal

De haven van Gent is strategisch gelegen als centrum voor productie en distributie van allerlei goederensoorten en producten, zowel voor import als export. Bovendien is Gent een overslaghaven tussen zeevaart en binnenvaart. De haven ligt op het kruispunt van Europese hoofdwegen en is via het spoor met heel Europa verbonden.

Dit maakt dat de haven van Gent een multimodale haven is, de poort tot Europa.

Europese kustvaart
De haven van Gent beschikt over een Europees netwerk van regelmatige lijndiensten. Dit netwerk verbindt de haven met de Middellandse Zee, Groot-Brittannië, Scandinavië, de Baltische staten en Rusland. Het betreft zowel ro-ro- als containerlijndiensten.

Binnenvaart
Een uitgebreid netwerk van binnenwateren, waarvan ook de Ringvaart rond Gent deel uitmaakt, verbindt Gent via rivieren en kanalen met Noord-Frankrijk (Parijs via de Seine-Noordverbinding) en met het Europese binnenvaartnet van de Rijn-Main-Donau waterwegen. Dit maakt van de Gentse haven een strategisch overslagcentrum tussen de zeevaart en de binnenvaart voor elk type goederen.

Spoor
Het centraal gelegen rangeerstation Gent-Zeehaven is de draaischijf voor het spoortransport tussen het volledige havengebied en alle bestemmingen in Europa en verder. Het grootste deel van de kaaien is met sporen uitgerust. In totaal liggen er 212 kilometer spoor in de haven.

Snelwegen
De R4-ringweg rond het havengebied vormt de verbinding met de kruising van de drie belangrijkste Europese snelwegen E40, E17 en E34.

Pijpleidingen
De Gentse haven sluit aan op het Europese netwerk van petroleumpijpleidingen.