Project Gentse Kanaalzone: duurzaam overleg geeft haven vorm

De Gentse Kanaalzone is een gebied van groot economisch belang zowel voor de regio als voor Vlaanderen in zijn geheel. Ingevolge historische ontwikkelingen bevinden industriële activiteiten, havenactiviteiten en bewoning zich er op zeer korte afstand van elkaar.

Economie, wonen, landschap en natuur
Om de verschillende gebruiksfuncties – economie, wonen, landschap en natuur - in en rond de haven op een evenwichtige wijze te laten functioneren en deze functies op termijn ook te versterken, is het voeren van een beleid waarbij de verschillende beleidsdomeinen op elkaar worden afgestemd noodzakelijk. Dat beleid wordt verwezenlijkt in het kader van het Project Gentse Kanaalzone waar publieke en private betrokkenen (overheden, bedrijven, niet-gouvernementele organisaties en burgers) op basis van vrijwilligheid samenwerken aan enerzijds de strategievorming en anderzijds concrete projecten die bijdragen tot de duurzame ontwikkeling van het gebied.

Zo draagt het Project Gentse Kanaalzone wezenlijk bij tot de vergroting van het maatschappelijke draagvlak voor de havenactiviteiten waardoor de economische ontwikkeling van de Gentse haven tot op heden vrij vlot verloopt.

ESPO-award
De haven van Gent behaalde de tweede plaats bij de ESPO Award, de Europese award voor de haven die het best de sociale integratie met haar stad of ruimere gemeenschap weet te verbeteren. De haven kreeg deze speciale vermelding voor het ‘Project Gentse Kanaalzone - Samen werken aan de duurzame ontwikkeling van de Kanaalzone Gent-Terneuzen’.

De haven van Gent stond al als enige Vlaamse, Belgische haven op de shortlist van deze award naast de Spaanse havens Algeciras en Gijón, het Italiaanse Genua, het Nederlandse Rotterdam, het Zweedse Stockholm en het Finse Turku. 26 havens hadden zich kandidaat gesteld, waarbij in totaal 30 projecten werden ingediend.

www.gentsekanaalzone.be