Regelmatige ro/ro- en containerlijndiensten

Voor de haven van Gent maakt het goederenvervoer tussen de Europese havens een belangrijk deel uit van de goederenoverslag via zeevaart. De haven van Gent sluit aan op het netwerk van de Europese kustvaart, de zogenaamde short sea shipping. Dit netwerk verbindt de Gentse haven met onder meer de Middellandse Zee, Groot-Brittannië, Scandinavië, de Baltische staten, de Zwarte Zee en Rusland. Het betreft zowel ro/ro- als containerlijndiensten. Gent is in het bijzonder een groeiende short sea shipping-containerhaven.