Ruimte om te investeren

De haven van Gent beschikt met het Kluizendok en de omliggende bedrijventerreinen over 660 hectare ruimte om te investeren. Een unieke locatie voor investeerders die op zoek zijn naar nieuwe, bouwklare havengebonden terreinen om er nieuwe activiteiten te ontwikkelen.

Het Kluizendok is voorzien van 400 hectare bedrijventerrein. Het aanpalende bedrijventerrein De Nest telt nog eens 160 hectare en het nabije bedrijventerrein Rieme-Noord zal in de toekomst goed zijn voor 100 hectare.

Multimodale ontsluiting
Het Kluizendok en de omliggende bedrijventerreinen zijn ontsloten via de weg, het spoor, de binnenvaart en de zeevaart.

De ontsluitingswegen komen uit op de oever van het zeekanaal Gent-Terneuzen. De wegen sluiten ook aan op het kruispunt van de voornaamste Europese snelwegen: van noord naar zuid (E17) en van west naar oost (E40). Daarnaast leiden de sporen naar het Europese spoorwegnetwerk. Het Kluizendok is ideaal voor zeeschepen en bovendien komt de binnenvaart van hieruit terecht op het uitgebreide Europees netwerk van rivieren en kanalen. Zo kan een ruim achterland worden bediend waaronder Noord-Frankrijk en in de toekomst Parijs (via het toekomstige kanaal richting Parijs, het Seine-Nord project).

Kluizendok
Het Kluizendok is één van de grootste “greenfield”-terreinen in Europa: 80 hectare water en 400 hectare bedrijfsterreinen met flexibele perceelsgrenzen.

Activiteiten: logistiek en distributie. 80 hectare van de niet-watergebonden ruimte wordt voorbehouden voor de biogebaseerde chemiesector. Dit in navolging van de succesvolle biobrandstofcluster aan het Rodenhuizedok, één van de grootste in Europa trouwens.

Volledige industriële uitrusting: meer dan de helft van het terrein is volledig uitgerust met alle nutsvoorzieningen en wegen. De overige terreinen worden later gerealiseerd op basis van de behoeften van bedrijven die er zich komen vestigen.

Het dok beschikt over de nodige uitrusting voor de zeevaart en de binnenvaart. Rondom het dok komt er in totaal 16 kilometer spoor en ligt er een 7,6 kilometer lange weg.

Aan het Kluizendok zijn in totaal 4,82 kilometer kaaimuren gebouwd voor het aanleggen van schepen met een maximum diepgang van 12,50 meter. De kaaimuren hebben momenteel een waterdiepte van 13,50 meter, maar ze zijn uitgevoerd voor een waterdiepte tot 18 meter.

Realisatie: Havenbedrijf Gent (grondgebied Gent en Evergem).

De Nest
Naast het Kluizendok ligt het bedrijventerrein De Nest. Deze private ontwikkeling van G2I (Ghent Industrial Investment) is 160 hectare groot en biedt ruimte aan zowel (inter)nationale, regionale als lokale bedrijven. De Nest is gedeeltelijk gelegen in Gent en in Evergem en opgedeeld in drie zones.

Kleine Nest

 • Voor lokale ambachtelijke en dienstverlenende bedrijven (Doornzeelsestraat, Evergem).
 • 3 hectare groot, 9 percelen.
 • Oppervlaktes tussen 2.500 m² en 3.500m².
 • Combinatie wonen en werken mogelijk.

Kop van Nest

 • Kwalitatief regionaal bedrijventerrein, gelegen aan R4-West / Ovaal van Wippelgem.
 • 10 hectare groot.
 • 16 percelen, oppervlaktes tussen 5.000 en 9.000m², flexibele perceelsgrenzen.
 • Activiteiten: onder andere productie, transport, logistiek en dienstverlening.

Grote Nest

 • Zeehaven- en watergebonden bedrijventerreinen, gelegen aan kanaal Gent-Terneuzen.
 • 67 ha groot.
 • Perceeloppervlaktes van 5.000m² tot 25.000m².
 • Volledige industriële uitrusting, trimodaal ontsloten.
 • Activiteiten: onder andere lichte industrie, kadegebonden productie en distributie van vloeibare en droge bulk, toelevering en verwerking, industriële dienstverlening, distributie en logistiek.

Realisatie: G2I (grondgebied Gent en Evergem), www.G2I.be 

Rieme-Noord
Naast het Kluizendok situeert zich ook het bedrijventerrein 'Rieme-Noord'.

 • 100 hectare groot.
 • Activiteiten: distributie en logistiek.
 • Ontsluiting via een weg naar de R4-West en het kanaal Gent-Terneuzen.
 • Volledig gelegen op het grondgebied van Evergem.
 • Realisatie: Havenbedrijf Gent (70 hectare), het Vlaams Gewest (20 hectare) en gemeente Evergem (10 hectare).
 • Start aanleg: lente van 2012, het Havenbedrijf gaat als eerste van start.

Het Havenbedrijf Gent heeft de ambitie om Rieme-Noord te doen uitgroeien tot een duurzaam logistiek park.