Stedenbouwkundige aanvragen: hemelwater en archeologie

Bedrijven houden bij hun stedenbouwkundige vergunningsaanvragen in het havengebied best goed rekening met de (nieuwe) regelgeving inzake hemelwater (regenwater), groendak en archeologie. 

Stedenbouwkundige ambtenaren: ga al vooraf in overleg
Het Havenbedrijf Gent beveelt bedrijven ten sterkste aan om al voor hun aanvraag contact op te nemen met de bevoegde stedenbouwkundige ambtenaar van Gent of Evergem en de brandweer van Gent. Een architect of andere consultants kunnen het bedrijf hierin bijstaan. Dit zal een tijdswinst opleveren voor de behandeling van de officiële stedenbouwkundige aanvraag. Bij dringende projecten kunnen er ook afspraken over de timing worden gemaakt.

U kunt hiervoor terecht bij de stedenbouwkundige ambtenaren van:

Voor de Brandweer zone Gent maakt u online een afspraak met de dienst preventie op www.brandweerzonecentrum.be/preventie

Hemelwater en groendak
De gewestelijke verordening inzake hemelwater (regenwater) en het algemeen bouwreglement van de Stad Gent leggen verplichtingen op om hemelwater te hergebruiken, te infiltreren en te bufferen. Deze informatie vindt u op:

Archeologienota
Bij stedenbouwkundige aanvragen voor terreinen groter dan 5.000 m² moet sinds juni 2016 een archeologienota toegevoegd worden. Sommige gebieden zijn vrijgesteld van de archeologienota.

Vragen over uw dossier? Contacteer het Havenbedrijf!
Indien u als bedrijf toch nog problemen ondervindt met een stedenbouwkundige aanvraag kunt u contact opnemen met Marijke De Vreese, planoloog van het Havenbedrijf Gent. Zij zal u met raad en daad bijstaan en u eventueel begeleiden bij uw contacten met de bevoegde administraties.

Neem contact op met Marijke De Vreese via telefoon +32 (9) 251 05 50 of via mail naar Marijke.devreese@havengent.be