Zeevaart en binnenvaart

In de haven van Gent werden in 2016 51 miljoen ton over het water vervoerde goederen behandeld.

Daarvan komt een groot deel op rekening van de zeevaart. Met zeeschepen worden vooral ertsen en metaalresiduen, voedingsproducten, veevoeders, fossiele- en biobrandstoffen, hout en woudproducten, bouwgrondstoffen, chemicaliën, mineralen en auto’s in- en uitgevoerd.

Een belangrijk deel van het zeevaartverkeer dat de haven van Gent aandoet, is verkeer tussen de Europese havens, short sea shipping genoemd. Daarenboven is er een belangrijke lijndienst tussen Gent en Santos in Brazilië.

De binnenvaart neemt het resterende deel voor zijn rekening. Wat opvalt, is dat petroleumproducten, bouwmaterialen, brandstoffen en granen steeds vaker langs de binnenwateren verscheept worden.