Aanvraag voor het gebruik van een openbare kaai

Wie gebruik wil maken van een openbare kaai voor het laden of lossen van goederen of van kaaigrond voor kortstondige opslag van goederen moet hiervoor toestemming vragen. Onderaan deze pagina kunt u het aanvraagformulier vinden.

In het tariefreglement leest u hierover meer op pagina 17 (artikels 24 en 25).

Instructies:

  • Gelieve de aanvraag minstens twee werkdagen op voorhand te bezorgen aan de Kapiteinsdienst van het Havenbedrijf Gent via e-mail.
  • De aanvrager is verantwoordelijk voor de juistheid van de gegevens in het aanvraagformulier.
  • Het Havenbedrijf Gent zal de aanvraag toestaan of weigeren. Er dient voorafgaande schriftelijke toestemming van het Havenbedrijf te zijn vóór enig gebruik van de openbare kaai/kaaigrond.
  • De instructies en voorwaarden opgelegd door de Havenkapiteinsdienst dienen gerespecteerd te worden gedurende de gehele termijn van het gebruik.
  • De rechten zijn verschuldigd door diegene die het aanvraagformulier heeft ondertekend of diegene die met betrekking tot de geladen of geloste goederen optreedt als eigenaar, afzender, ontvanger, consignataris of als gevolmachtigde of aangestelde voor één van hen.

Hieronder vindt u ook een kaartje waarop alle openbare kaaien in de Gentse haven zijn aangeduid.