Afvalbeheersplan voor de binnenvaart

Op 1 november 2009 trad Het Verdrag inzake de Verzameling, Afgifte en Inname van Afval in de Rijn- en Binnenvaart (ook gekend als het CDNI) in werking. Dit verdrag heeft als doel alle betrokkenen, dus niet enkel de schipper of de bemanning, maar ook de verlader en de ontvanger van de lading, te sensibiliseren rond de verontreiniging van oppervlaktewater, de beperking van de hoeveelheid scheepsafval en het stimuleren van recyclage. In de haven van Gent zijn er verschillende mogelijkheden om afval afkomstig van binnenvaart af te geven.

Soorten afval
Dit verdrag over een milieuverantwoorde inzameling van afvalstoffen afkomstig van de binnenvaart onderscheidt drie soorten afval:

 1. Olie- en vethoudend scheepsbedrijfsafval: in België werd het Instituut voor het Transport langs de Binnenwateren (ITB) aangeduid als Belgisch Nationaal Instituut (CDNI) in het kader van de uitvoering van dit luik. U kunt hier terecht voor de aanvraag van een EcoCard.
 2. Afval van lading: de ontvanger of de afzender van de lading is in principe verantwoordelijk voor het schoonmaken van de scheepsruimen of scheepstanks en gangboorden na lossing. Zij geven aan waar het afval kan worden afgegeven. De uitvoering van het nalossen wordt door de ladingontvanger opgetekend op de losverklaring en door ondertekening vastgelegd. Het nalossen moet voldoen aan de hiervoor geldende losstandaard conform de stoffenlijst. Een schipper moet deze losverklaring kunnen voorleggen bij controle door de bevoegde diensten. Verdere info kan bekomen worden op de website van het CDNI.
 3. Overig scheepsbedrijfsafval, zoals huishoudelijk afval, klein gevaarlijk afval en sanitair water.

Afgiftemogelijkheden in de haven van Gent
In Vlaanderen werd dit verdrag vertaald in het Vlaams afvalbeheersplan voor de binnenvaart 2011-2015. Op de website van OVAM kunt u een overzicht vinden van de afgiftemogelijkheden in Vlaanderen. Dit verdrag geldt bijgevolg ook voor de haven van Gent. Dit zijn de afgiftemogelijkheden in de Gentse haven:

 • Olie en vethoudend scheepsbedrijfsafval kan door een binnenschip gratis afgegeven worden aan de bilgesboot Martens 8. De schepen moeten wel beschikken over een bilgesboekje en aan volgende voorwaarden inzake hoeveelheden voldoen:
  • minimaal 1000 tot maximaal 6000 liter bilgewater;
  • maximum vijf jerrycans van 20 kg zijnde maximaal 100 kg olie- en schroefasvetten;
  • 5 zakken van 20 kg zijnde maximaal 100 kg poetslappen;
  • maximaal 100 kg gebruikte filters.

Afgifte is mogelijk elke werkdag (niet op feestdagen) van 7.30 tot 16.30 uur.

Een afgifte kan enkel op afspraak en kan eenvoudig worden aangevraagd via het aanvraagformulier dat terug te vinden is op http://www.binnenvaartservices.be/ (bij afvalinzameling voor binnenschepen). Na ontvangst van deze aanmelding zal Martens Cleaning steeds contact opnemen met het schip ter bevestiging van de gevraagde inzameling.

Lees ook het persbericht dat hierover verschenen is.

 • Overig scheepsbedrijfsafval:
  • In de haven van Gent kunnen havengebruikers hun huisvuil op de kaai plaatsen na melding aan de Havenkapiteinsdienst. Het Havenbedrijf Gent haalt dit huisvuil vervolgens gratis op. Passagiersschepen moeten hiervoor een vergoeding betalen.
  • Ander scheepsbedrijfsafval kan afgegeven worden aan private ontvangstinrichtingen. Onderaan deze pagina vindt u een overzicht van deze private bedrijven. De kosten hiervan moeten rechtstreeks betaald worden aan deze inrichtingen.

Meldingen van niet-naleving van het verdrag
Een binnenschip in het Gentse havengebied kan conflicten melden en bemiddeling vragen aan de Havenkapiteinsdienst van de haven van Gent via VHF 11 of via het telefoonnummer +32 (0)9 251 04 57.

Indien de ontvanger van goederen van een binnenschip de losverklaringen niet ondertekent, kan dit in Vlaanderen gemeld worden bij het Havenbedrijf Antwerpen (ccr@haven.antwerpen.be of +32 (0)3 205 20 13). De klacht wordt geregistreerd en geldt bij controle door de scheepvaartpolitie of Rijkswaterstaat als bewijs van de melding.