Europees Interreg Vlaanderen-Nederland project ‘Duurzame Zeehavens’

In het Europese Interreg Vlaanderen-Nederland project 'Duurzame Zeehavens' werkten de havenbesturen van Gent, Zeebrugge, Oostende, Antwerpen en Terneuzen/Vlissingen samen rond duurzame havenontwikkeling. In het bijzonder legden ze hierbij de focus op energetische verduurzaming. Het project liep van november 2012 tot en met december 2014.

Met steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling investeerden voormalig Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare werken Hilde Crevits, voormalig Vlaams minister van Energie Freya Van den Bossche, de vier Vlaamse zeehavens, de provincies West- en Oost-Vlaanderen, het Nederlandse Zeeland Seaports en de provincie Zeeland samen 794.428 euro in het Europese project "Duurzame zeehavens".

Er werd een tweeledig lerend netwerk opgericht dat enerzijds bestond uit de betrokken projectpartners die regelmatig grensoverschrijdend overlegden en anderzijds een luik bevatte dat open stond voor alle stakeholders in en rond deze havengebieden. In de schoot van dit lerend netwerk werd een forum gecreëerd waar de deelnemers konden leren van elkaars onderzoeken en acties, inspiratie opdoen en nieuwe opportuniteiten uitdiepen. Het Havenbedrijf Gent trok het project.

De volgende projectactiviteiten werden uitgevoerd binnen het Europees Interreg project 'Duurzame Zeehavens':

 • Studie rest- en nevenstromen - Haven Gent
  Inventarisatie en evaluatie van de mogelijkheden voor uitwisseling van rest- en nevenstromen in de Gentse Kanaalzone.
 • Studie gezamenlijke netaansluiting windturbinepark - Port of Zeebrugge
  Studie voor de realisatie van de gezamenlijke netaansluiting van windturbines in de haven van Zeebrugge.
 • Studie duurzame en ecovriendelijke gebouwencluster - Haven Oostende
  Ontwikkeling van een masterplan voor een duurzame en ecovriendelijke gebouwencluster in de haven van Oostende. Daarin werd een antwoord gezocht op de groeiende toestroom aan bedrijven en werd een strategie uitgewerkt voor de organisatie op het land van de blue energy sector.
 • Studie opwekken zonne-energie op grote schaal - Zeeland Seaports
  Onderzoek naar de mogelijkheden om op grote schaal zonne-energie op te wekken in het Zeeuwse havengebied en deze energie rechtstreeks aan te wenden voor de uitvoering van (logistieke) handelingen.
 • Studie milieugerelateerde databank - Haven Antwerpen i.s.m. projectpartners
  Haalbaarheidsstudie voor de ontwikkeling van een milieugerelateerde databank voor de zeescheepvaart.
 • Uitbouw van een lerend netwerk 'duurzame zeehavens' - alle projectpartners
  Organisatie van workshops/seminaries, uitwisselen van projectresultaten en ervaringen i.v.m. duurzame havenontwikkeling.

Het eindrapport van de studie rest- en nevenstromen dat Havenbedrijf Gent liet uitvoeren kunt u hieronder vinden. De studieresultaten van de andere havenpartners kunt u downloaden via hun website.