Havenhuis aan de Graslei: de haven van Gent komt thuis

Het Huis van de Vrije Schippers aan de Graslei in Gent wordt het uithangbord van de haven in de stad. Het Havenbedrijf Gent restaureert dit cultureel erfgoed en richt het in met onder meer een expo over de hedendaagse haven. De haven keert zo terug naar de plek waar ooit haar wieg stond.

Expo over de haven
Eeuwenlang gonsden de Graslei en de Korenlei van de havenbedrijvigheid. Toen de havenactiviteiten zich eind negentiende eeuw uit het centrum richting noorden verplaatsten, kwam daar stilaan een einde aan. Maar de haven zal binnenkort herleven in de stad.

Het Havenbedrijf Gent kocht eind 2011 het toen leegstaande Huis van de Vrije Schippers aan de Graslei en restaureert dit historische pand zowel van binnen en als van buiten.

Voor de Gentenaar en de toerist komt er op het gelijkvloers een expositieruimte. Hier kan men via wisselende, vaak interactieve modules met beeld en geluid kennismaken met de bedrijvigheid in de hedendaagse haven en de toekomst ervan.

De eerste en tweede verdieping krijgen kantoorruimtes. In de kelder komt een plek waar havengebonden evenementen kunnen plaatsvinden. Onder het houten gebinte van de zolder wordt een seminarieruimte ingericht.

Zorgvuldige restauratie
Het zestiende-eeuws gildehuis is een van de meest prestigieuze panden in het rijke patrimonium van Gent en staat op een van de mooiste kantjes in het hart van de Arteveldestad. Het straalt in zijn laatgotische pracht de grandeur van een van de machtigste corporaties uit. Uiterste zorg is dus cruciaal.

De restauratiewerken - die uit drie grote mijlpalen bestaan - zijn gestart op 1 maart 2016 en nemen twee en een half jaar in beslag. De opening is voorzien in het najaar van 2018. Callebaut Architecten leiden de restauratiewerken.

Zinvolle investering
Het Havenbedrijf telde 1,85 miljoen euro neer voor het Huis van de Vrije Schippers. De volledige restauratie en herinrichting zal nog eens bijna 4 miljoen euro kosten. Van dat bedrag betaalt Vlaanderen 1,8 miljoen euro. De rest is voor rekening van het Havenbedrijf.

Foto's en beeld