Ombouw ringweg R4-West en Oost

Het Agentschap Wegen en Verkeer voert terreinmetingen en grondonderzoek uit op en langs de R4-West en Oost in Gent, Evergem en Zelzate. Zo wil het agentschap het terrein zowel boven- als ondergronds in kaart brengen. Om dit onderzoek op een veilige manier uit te voeren, moet er af en toe een rijstrook van de R4 ingenomen worden. Om de hinder voor het verkeer tot een minimum te beperken, gebeurt dit enkel buiten de spitsuren en neemt de aannemer enkel korte zones in.

De terreinmetingen en het grondonderzoek kaderen in project R4WO of de ombouw van de R4-West en Oost. Het Agentschap Wegen en Verkeer wil met dit grootschalige project de R4-West en Oost een pak vlotter en veiliger maken voor auto-, vracht- en fietsverkeer. Momenteel zit het project nog in studiefase; de heraanleg zal ten vroegste in 2018 starten. Meer info over het project op www.wegenenverkeer.be/R4WO.