Disclaimer e-mails

Deze e-mail en bijlagen kunnen informatie bevatten die vertrouwelijk is en/of beschermd wordt door intellectuele eigendomsrechten. Het gebruik van de inhoud ervan - in welke vorm ook - door andere personen dan de geadresseerde(n) is dan ook verboden. Heeft u deze e-mail per vergissing ontvangen of heeft u niet het recht om hem te lezen, dan mag u de informatie uit het bericht niet openbaar maken, vermenigvuldigen, verspreiden of doorgeven aan derden. U wordt verzocht de afzender op de hoogte te brengen en het bericht definitief te vernietigen.

De e-mail en bijgevoegde bestanden zijn via een standaardprocedure gecontroleerd op computervirussen. Dit garandeert evenwel niet dat ze volledig virusvrij zijn. Het Havenbedrijf Gent kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele virussen in zijn e-mailverkeer.