Havenkrant Gent

Iedereen supporter van de haven van Gent. Onder dat motto verschijnt 4 maal per jaar, drie jaar lang ‘De havenkrant Gent’, een bijlage van 8 pagina’s bij ‘De Gentenaar’. Met deze havenkrant wil het Havenbedrijf de haven promoten en zo het maatschappelijk draagvlak versterken. De doelgroep omvat niet enkel de belanghebbenden van de haven, maar de volledige bevolking in de Gentse regio zal worden aangesproken.

Meer info
Heeft u vragen, opmerkingen of suggesties? E-mail ze naar havenkrant@havengent.be.

Wenst u de papieren versie van de havenkrant gratis te ontvangen? Schrijf u dan in op onze verzendlijst via www.havengent.be/inschrijven-havenkrant.

Hieronder kunt u alle reeds verschenen edities van de havenkrant terugvinden.

Veel leesplezier!