Schapen zorgen voor ecologisch beheer

Langs het Kluizendok in de Gentse haven grazen sinds december 2011 honderden schapen tijdens de wintermaanden. De schapen staan in voor het ecologische beheer van de terreinen die nog verder ontwikkeld dienen te worden.
Rondom het Kluizendok in de Gentse haven is er immers 400 hectare grond ter beschikking. Zowat 100 hectare ervan is al ontwikkeld als industriegebied en deels ingenomen door bedrijven. De overige gronden worden in de toekomst verder ontwikkeld. In afwachting daarvan dienen de opgespoten terreinen beheerd te worden. Dit gebeurt op een duurzame wijze.
Onder de hoede van een herder(in) grazen er in de winterperiode honderden schapen in een 300 hectare groot gebied. Er zijn twee wachtweiden van samen 25 hectare groot, goed voor 2,5 kilometer omheining. De kudde wordt minstens 20 uur per week begeleid door een herder(in) in het gebied buiten de wachtweiden. Een team van vier herders wisselt elkaar hierbij af. Nadien ontstaat er een open grasvlakte die kortbegraasd het volgende groeiseizoen kan ingaan. Ook wildgroei van struiken en bomen wordt hiermee tegengegaan.
Het Havenbedrijf Gent en de Afdeling Maritieme Toegang van het Vlaams Gewest - beide eigenaar en beheerder van de gronden - sloten voor dit ecologische begrazingsbeheer voor onbepaalde tijd een overeenkomst af met Natuurpunt en met het Agentschap Natuur en Bos. Natuurpunt staat in voor het ecologische beheer van de terreinen en vond haar partner in Pro Natura, dat voor de herders en voor een voldoende grote schaapskudde kon zorgen, wat ook nodig is in een gebied met een dergelijke omvang als aan het Kluizendok.

Bekijk hier de reportage van HavenTV over de schapen aan het Kluizendok.