Voertaal Nederlands of Engels voor binnenvaartpassagiersschepen

De laatste jaren heeft de Gentse haven de traditie dat heel wat binnenvaartcruiseschepen in Gent halt houden. De cruises brengen jaarlijks zowat 20.000 passagiers tot in Gent. Een groot deel van de binnenvaartcruiseschepen komt uit Duitsland en Zwitserland. De kapiteins en schippers spreken uiteenlopende talen. Wanneer ze de haven van Gent bezoeken, zijn ze echter verplicht om ofwel in het Nederlands ofwel in het Engels te communiceren wat scheepvaartbegeleiding betreft.

In 2011 publiceerden de Nederlandse en de Vlaamse overheden een Gezamenlijke Bekendmaking over de voertalen voor binnenvaartpassagiersschepen in het beheersgebied (de Westerschelde, het Kanaal Gent-Terneuzen en de Schelde tot Antwerpen) van de Gemeenschappelijke Nautische Autoriteit. Deze bekendmaking bepaalt dat Nederlands of Engels de te gebruiken voertalen zijn bij communicatie via de marifoon met de verkeerscentrales en andere schepen.

Om de veiligheid van de passagiers te verzekeren, is het noodzakelijk dat de kapitein of schipper één van deze voertalen beheerst. Er hebben zich in het verleden immers enkele gevaarlijke verkeerssituaties voorgedaan met als oorzaak een onvoldoende talenkennis. Daarom wordt nu nadrukkelijk gevraagd dat de kapitein of schipper aan boord voldoende Nederlands of Engels begrijpt en spreekt. Dit is ook zo vastgelegd in meerdere Nederlandse en Belgische scheepvaartreglementen.

Bekijk hieronder de flyer die uitgedeeld wordt aan binnenvaartpassagiersschepen. Hierin staat ook de originele tekst uit het Belgisch Staatsblad in drie talen (Nederlands, Engels en Duits).