Naar inhoud

Nieuws

 • Binnenscheepvaart gestremd door zware schade aan sluis Evergem

  De grote sluis van Evergem is volledig gestremd voor de scheepvaart. Op woensdag 27 augustus 2014 stelde waterwegbeheerder Waterwegen en Zeekanaal NV (W&Z) bij duikersonderzoek zware schade vast aan de afwaartse deur op de linkeroever. Al het scheepvaartverkeer dient momenteel te gebeuren via de oude sluis van Evergem. Dit vernam het Havenbedrijf Gent van Waterwegen en Zeekanaal NV.

  Lees meer
 • Havenbedrijf Gent viert 20ste editie van het Internationaal Seminarie

  Jaarlijks brengen studenten van de Braziliaanse universiteit van Vila Velha in Espírito Santo een bezoek aan de haven van Gent en havengebonden bedrijven. De organisatie van dit ‘Internationaal Seminarie’ – dat al aan zijn 20ste editie toe is – is in handen van het Havenbedrijf Gent. Ook andere landen kunnen deelnemen aan dit seminarie. Zo is dit jaar ook Polen vertegenwoordigd.

  Lees meer
 • Nieuwe kaaimuur aan Moervaart in Gentse haven

  Het Havenbedrijf Gent bouwt een nieuwe kaaimuur aan de Moervaart in de haven van Gent. De aanpalende bedrijven kunnen in de loop van 2015 gebruik maken van deze nieuwe haveninfrastructuur om vlot en veilig schepen te lossen en te laden. Het Havenbedrijf investeert hier 8,7 miljoen euro voor.

  Lees meer
 • Baggerwerken ter hoogte van het Grootdok afgerond

  De afdeling Maritieme Toegang heeft midden augustus baggerwerken op de hoek van het Kanaal Gent-Terneuzen met het Grootdok beëindigd. Om de mobiliteit van de steeds groter wordende zeeschepen te garanderen, werd de diepte in die zone op 13,8 meter gebracht. De werken duurden zo’n 2 maanden. Het betrof een investering van 10 miljoen euro.

  Lees meer
 • Inrichting koppelingsgebied Langerbrugge-Zuid van start in 2016

  Om de leefbaarheid van de kanaaldorpen in de haven van Gent te verbeteren, investeert de Vlaamse overheid in koppelingsgebieden. Voor het koppelingsgebied Langerbrugge-Zuid maakte de Vlaamse Landmaatschappij (VLM) een plan op om dit gebied in te richten. Zo vernam het Havenbedrijf van de VLM.

  Lees meer
 • Breid uw kennis over het beheer van havens uit: volg de vorming Havenbeheer - inschrijven tot 10 oktober 2014

  Havenbeheerders werken binnen een sterk competitieve omgeving, waarin concurrentie van andere havens, vervoersvolume, beschikbare ruimte en infrastructuur, nautische toegang, hinterlandverbindingen, natuur en landschap, beleid en interne organisatie de belangrijkste succesfactoren zijn. In de permanente vorming Havenbeheer worden deze elementen overzichtelijk behandeld en toegelicht in 6 modules, zodat de deelnemer een mooi beeld krijgt van waar autonome havenbedrijven rekening mee moeten houden om hun haven verder te ontwikkelen. Deze opleiding wordt georganiseerd door het Maritiem Instituut van de Universiteit Gent in nauwe samenwerking met het Havenbedrijf Gent.

  Lees meer
 • Werken aan de Geeraard Van den Daelelaan in Gentse haven: tijdelijk geen doorgaand verkeer mogelijk

  In de haven van Gent wordt sedert maart de Geeraard Van den Daelelaan volledig heraangelegd. Van 5 augustus tot oktober 2014 is er in deze laan geen doorgaand verkeer mogelijk. Nieuwe wegomleggingen loodsen het verkeer naar de bedrijven nabij het Sifferdok.

  Lees meer
 • De haven van Gent is conferentiepartner van ‘Biofuels International Conference’ in Gent

  Van 24 tot en met 25 september 2014 vindt in hartje Gent de 7de Biofuels International Conference plaats. Deze bijeenkomst van biobrandstofproducenten uit de hele wereld biedt een uitstekende mogelijkheid om de uitdagingen voor deze steeds veranderende industrie te bespreken. De haven van Gent is als partner verheugd dat deze internationale conferentie in Gent plaatsvindt. De sector van de biobrandstoffen is immers van groot belang voor de Gentse haven.

  Lees meer
» Alle nieuws Nieuwsbrief RSS Feed